A 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet szerint, 2014.október 1-től az adóalany köteles az általa használt, illetve a 2014.október 1 után használatból kivont számlázó szoftvert vagy online számlázó szoftvert az adóhatósághoz egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

A bejelentési határidő a 2014. október 1. előtt beszerzett és használatba vett számlázó programok esetén 2014. november 15.

A 2014. október 1-je utáni számlázó program beszerzésről és használatba vételéről valamint számlázó program használatból történő kivonásáról 30 napon belül kell adatot szolgáltatni. A NAV megjelentette a weboldalán a nyomtatvány tervezetét egy tájékoztatóval együtt, mely szerint a 'SZAMLAZO' adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató 2014. október 1-jétől lesz letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról. A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak.

A nyomtatvány az alábbi linken található:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/SZAMLAZO.html

A szamlazom.hu online számlázó programot használó ügyfelek esetében a bejelentendő adatok:
Program neve: szamlazom.hu online számlázó
Program fejlesztője: Deeb-IT Kft.
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve: Deeb-IT Kft.
Azonosítója: szamlazom.hu online számlázó
Adószáma: 14571868-1-18